משחקי תיאטרון

חזרה לדף הבית
שם מטרה
דג מלוחלהגיע אל מי ש"עומד על הקיר"
אני פנתר ויש לי חבריםלעקוב אחר תנועות.
זמזומיםלגלות את השיר
לרחוץ את הפיללזהות מהי הפעולה המתבצעת.
מחבואים וירטואלילגלות היכן "מתחבאים" חברי הקבוצה.
משה עזלעשות קול ותנועה לפי הוראה בלי להתבלבל.
עקוב אחרילעקוב אחר מישהו.
פרצוף שבורלזהות פרצוף נבחר.
קונטקט פנטומימהלגלות מילה נבחרת.
תמונה במסגרתשבירת קרח.
סבב שמותהכרת שמות חברי הקבוצה.
בלוז לחרוזלגלות את המלה בה בחר המשתתף.
דו שיח בא'- ב'ליצור סיפור.
הגולגרום למשתתפי הקבוצה השנייה לצחוק ובכך לפסול אותם ולנצח.
המכונהליצור מכונה אנושית
הצגה בדמויותלהציג הצגה משותפת.
הצגת שירלהציג שיר..
התמסרות בכדורלדמיין שמתמסרים בכדור.
חוט ומחטלקשור את כל החניכים בחוט דמיוני.
טלפון שבור - תנועהלהעביר תנועה.
טרנספורמציהלתת שימושים שונים לחפץ אחד.
לימונדהלגלות את עיסוק הקבוצה היריבה.
מסיבת מוזמניםהחניך יגלה את תפקידי חבריו לקבוצה.
החדר המכושףלגלות מה החוקיות
מצב רוחלגלות את המצברוח.
מריונטה"להפעיל" חניך.
משחק מראהלחקות אחד את השני.
סיטואציות באקווריוםליצור שיחה אחת עם אנשים שונים.
סיפור קבוצתילספר סיפור.
קוף אחרי בן אדםלחקות את החברים.
שלום אדוני המלךעל המלך לגלות איפה היו ומה עשו הבנים.
תמונה קבוצתיתהצגת סיטואציה
מעגל תנועהתרגיל המחייב את החניכים להיות קשובים אחד לשני.
תרגיל מנהיג תרגיל המחייב את החניכים להיות קשובים אחד לשני.
כדור דמיונישימוש ביצירתיות ובדמיון