משחקי שיתוף פעולה

חזרה לדף הבית
שם מטרה
מרוציםלרוץ בדרך מסוימת, או להספיק לבצע משימה במהלך הריצה.
תחרויות בין קבוצותשיתוף פעולה של כל קבוצה
דפיקה מהירהלהעביר בסבב דפיקת יד על הרצפה בלי להתבלבל.
זנב וחמורלהצמיד את זנב החמור לחמור.
חברותא בשחקיםלא ליפול מהכסא.
טלפון מתוקןליצור סיפור משעשע.
מילים בהברותלנחש מהי המילה הנבחרת.
דומינו נעלייםלהתאים זוגות של נעליים.
מעגל חיבוקלהיות כמה שיותר קרובים.
להשיל את עור הנחשלעבור אחד מתחת לשני בלי לעזוב ידיים.
מולקולותלהתחבר למולקולות.
מי שטועה מהמשחק יוצאלהישאר האחרון במשחק, שלא התבלבל בספירה.
מעגל טורקי (אופנוע)להתיישב בלי ליפול כשכולם צמודים.
מרבה רגלייםלהתקדם כמה שיותר מהר.
נחום תקוםלא ליפול ולא לתת לחבר שלך ליפול.
פלונטר א'לא להיפרד.
פלונטר ב'לא להיפרד ולהשתחרר מהפלונטר.
פלונטר מספריםלגעת אחד בשני ע"פ מספרים בלי להתבלבל.
ריץ' רץ'להעביר חניך על שאר החניכים.
שטיח מתגלגללהתגלגל אחד על השני.
סיסמת האותיותכתיבת סיסמא לקבוצה.
תפוס שםהחניכים יצליחו להתמסר בכדור תוך אמירת שמותיהם בזמן קצוב
לספור עד 10לספור עד 10 בלי לחזור על אותו מספר.
קווא קוואלא להיתפס.
7 בוםלהגיע באופן קבוצתי למספר כמה שיותר גבוה.
ברזים ושריםלשיר שיר בתיאום קבוצתי.
המכונהליצור מכונה אנושית
הצגה בדמויותלהציג הצגה משותפת.
סיפור קבוצתילספר סיפור.
תמונה קבוצתיתהצגת סיטואציה
גפרור וטבעתלהעביר טבעת בלי להפיל.
תן לבן תן לבת (חבילה עוברת)הכרות מעמיקה בין חברי הקבוצה.
סיפור בהמשכיםלספר סיפור משעשע.
מעגל תנועהתרגיל המחייב את החניכים להיות קשובים אחד לשני.
תרגיל מנהיג תרגיל המחייב את החניכים להיות קשובים אחד לשני.
כדור דמיונישימוש ביצירתיות ובדמיון
מטוטלתיצירת קרבה ואמון בין החניכים
עקוב אחרי איבריוצר מצב המחייב פתיחות בין שני המשתתפים
כדור צמרהיכרות מעמיקה
מעגל כוח
מקהלת שמות ליצור מקהלת שמות - היכרות