משחקי מגע

חזרה לדף הבית
שם מטרה
חמור חדשלזנק מעל חניך
חפוניםלנצח את הקבוצית השנייה ע"י העברת המדבקה מהמצח לכתף.
חתול עכבר – רחובות ושדרותעל החתול לתפוס את העכבר
חתול ועכבר משוכלל/ תופסת זוגותעל העכבר לברוח מהחתול, על החתול לתפוס את העכבר
לחיצה טלפתיתלמצוא משתתף שבחר באותו מספר כמוך.
מורטל קומבטלנצח בדו קרב
מעגל כוח להחזיק ידיים חזק בלי להפרד.
משחק הגרבייםלהשיג כמה שיותר גרביים, ולהוציא כמה שיותר משתתפים מהמשחק.
קרב תרנגוליםלהפיל את היריב.
טוסיקים מתחשמליםלהישאר אחרון בלי לקבל זרם משני "טוסיקים".
פרה חולבתלתפוס ובו בזמן להיזהר לא להתפס כתגובה למילה מסוימת.
איברים לאיבריםשבירת קרח.
ארץ - עיר מכותלנקוב בשמות ע"פ קטגוריות שהחניכים נותנים.
דומינו נעלייםלהתאים זוגות של נעליים.
הורדות רגלייםכמו בהורדת ידיים- להצליח להוריד את הרגל של היריב.
זה איגורלגרום לחניכים לנשק אחד את השני.
חם קר בשירעל המתנדב לזהות מהו החפץ ומהו השימוש שעליו לעשות בו.
חתולתי המסכנהלא לצחוק/ להצחיק.
טוויסטרלגעת בצבעים ובצורות בלי לפול
טופילהפריד בין חברי קבוצה.
מעגל חיבוקלהיות כמה שיותר קרובים.
להשיל את עור הנחשלעבור אחד מתחת לשני בלי לעזוב ידיים.
מולקולותלהתחבר למולקולות.
מי שטועה מהמשחק יוצאלהישאר האחרון במשחק, שלא התבלבל בספירה.
מעגל טורקי (אופנוע)להתיישב בלי ליפול כשכולם צמודים.
מרבה רגלייםלהתקדם כמה שיותר מהר.
נחום תקוםלא ליפול ולא לתת לחבר שלך ליפול.
פלונטר א'לא להיפרד.
פלונטר ב'לא להיפרד ולהשתחרר מהפלונטר.
פלונטר מספריםלגעת אחד בשני ע"פ מספרים בלי להתבלבל.
ריץ' רץ'להעביר חניך על שאר החניכים.
שטיח מתגלגללהתגלגל אחד על השני.
גישושים באפלההחניכים יצליחו לזהות זה את זה בעזרת מישוש בלבד.
זרםלהעביר זרם בלי "להתחשמל".
בן לבתלגעת אחד בשני בכמה שיותר חלקי גוף.
גפרור וטבעתלהעביר טבעת בלי להפיל.
הבנים על הבנותלתפוס ילדים.
משחק האטבים - אופסלהוריד אטבים בעיניים עצומות.
משחק הנשיקותלנשק את מי שבמרכז המעגל.
נשיקה סטירהלתת נשיקה.
אלמנה שחורהלעבור מקום בלי להיתפס.
תנוחות מתחלפותלהצחיק את כל המשתתפים.
מתיר אסירים
מטוטלתיצירת קרבה ואמון בין החניכים
מעגל כוח