משחקי חשיבה

חזרה לדף הבית
שם מטרה
סימני דרךלתפוס את הקבוצית המתחרה.
אני יוצא לטיוללנחש חוקיות שבחר המדריך.
"אם הוא היה מה הוא היה?"לגלות בן קבוצה נבחר.
דמויות על המצחעל כל אחד לגלות מהי הדמות שכתובה על המדבקה שמודבקת לו על המצח.
המטבעלגלות אצל מי המטבע.
הקומקום שלילזהות חפץ נבחר.
זמזומיםלגלות את השיר
זיפ זאפ"להעביר" מילה בלי להתבלבל.
טלפון מתוקןליצור סיפור משעשע.
ים יבשהלמלא אחר הוראות בלי להתבלבל.
מאפייהלגלות מי הם ה"מאפיונרים".
מי רוצה להיות מיליונרלזכות ב"מיליון".
מי שמכיר את המשחק…למצוא חוקיות שהמדריך מציב.
מילים בהברותלנחש מהי המילה הנבחרת.
משחק הזיכרון אנושילנחש זוגות חניכים לפי תנועות זהות.
נשיא סגן מזכיר"להפיל" את המועצה.
21 שאלותלגלות מה קרה.
פתגם מגמגם/שורה משירלזהות פתגם נבחר.
קונטקטלגלות מילה נבחרת.
קונטקט אישיות נשכחתלגלות את האישיות שנבחרה
קינג אלפנטלהפיל את הפיל.
פלונטר א'לא להיפרד.
פלונטר ב'לא להיפרד ולהשתחרר מהפלונטר.
פלונטר מספריםלגעת אחד בשני ע"פ מספרים בלי להתבלבל.
אמת ושקרלגלות מה האמת.
דג אחדלהעביר סבב בלי להתבלבל.
חמור גדול בידיעת הארץלהרכיב שמות של ערים ויישובים בארץ.
כן-לא-שחור-לבןלענות על שאלות בלי לומר את המילים הנ"ל.
פיקולולא להתבלבל.
7 בוםלהגיע באופן קבוצתי למספר כמה שיותר גבוה.
תן שם שללמצוא מילים הקשורות בנושא מסוים לפי קצב.
שורה משירלגלות את השיר שנבחר
שירים לפי א' ב'למצוא שיר באות נתונה.
בלוז לחרוזלגלות את המלה בה בחר המשתתף.
מסיבת מוזמניםהחניך יגלה את תפקידי חבריו לקבוצה.
החדר המכושףלגלות מה החוקיות
מצב רוחלגלות את המצברוח.
סיטואציות באקווריוםליצור שיחה אחת עם אנשים שונים.
הפרט האחרוןלזכור כמה שיותר פרטים בהופעת בן הזוג.
שינוי בחדר
הסתכלות בתמונות
שינויים בשורה
הרוכל
גלה את החסר
מקהלה
משחקי מישוש
חתולים מפורסמים בג'לצבור חמש נקודות ולנצח
סוף העולםלצבור חמש נקודות ולנצח
מלך הטריוויה אנושילצבור כמה שיותר נקודות.
ספגטי - מקרונילמצוא את כל ראשי התיבות
ספגטי מקרוני אנושילצבור חמש נקודות ולנצח
טאבולגלות את המילה
סלבריטילאסוף כמה שיותר פתקים ע"י זיהוי המפורסמים