משחקי התקרבות

חזרה לדף הבית
שם מטרה
פרלמנטלהושיב קבוצת חניכים מסוימת על כיסאות שנקבעו מראש.
מעגל חיבוקלהיות כמה שיותר קרובים.
אמת או חובהלגלות פרטים חושפניים על החיים, לעשות משימות מצחיקות
בן לבתלגעת אחד בשני בכמה שיותר חלקי גוף.
גפרור וטבעתלהעביר טבעת בלי להפיל.
הבנים על הבנותלתפוס ילדים.
הפרט האחרוןלזכור כמה שיותר פרטים בהופעת בן הזוג.
משחק האטבים - אופסלהוריד אטבים בעיניים עצומות.
משחק הנשיקותלנשק את מי שבמרכז המעגל.
נשיקה סטירהלתת נשיקה.
אלמנה שחורהלעבור מקום בלי להיתפס.
תן לבן תן לבת (חבילה עוברת)הכרות מעמיקה בין חברי הקבוצה.
תנוחות מתחלפותלהצחיק את כל המשתתפים.
גלה את החסר
מקהלת שמות ליצור מקהלת שמות - היכרות