משחקי אבוד לי

חזרה לדף הבית
שם מטרה
זיפ זאפ"להעביר" מילה בלי להתבלבל.
טוסיקים מתחשמליםלהישאר אחרון בלי לקבל זרם משני "טוסיקים".
משה עזלעשות קול ותנועה לפי הוראה בלי להתבלבל.
I can see your teethלא לחשוף את השיניים.
דג אחדלהעביר סבב בלי להתבלבל.
זרםלהעביר זרם בלי "להתחשמל".
חמור גדול בידיעת הארץלהרכיב שמות של ערים ויישובים בארץ.
כן-לא-שחור-לבןלענות על שאלות בלי לומר את המילים הנ"ל.
לספור עד 10לספור עד 10 בלי לחזור על אותו מספר.
פיקולולא להתבלבל.
קווא קוואלא להיתפס.
7 בוםלהגיע באופן קבוצתי למספר כמה שיותר גבוה.
שלפלף/ קזבובוללמוד את שמות החניכים במהירות.
תן שם שללמצוא מילים הקשורות בנושא מסוים לפי קצב.
תן לבן תן לבת (חבילה עוברת)הכרות מעמיקה בין חברי הקבוצה.