מי שמכיר את המשחק…

אמור בפני הקבוצה: "מי שמכיר את המשחק או חושב שהוא מכיר שיקום ויצא עכשיו". מי שמכיר את החוקיות יצא. לאחר שהחניכים הנ"ל יצאו אמור לקבוצה שאתה חושב על חניך מסוים ומראה מי הוא. קרא לחניכים מבחוץ (אחד-אחד) ובטלפתיה העבר להם את שם החניך עליו חשבת. ה"טריק" הוא שהחניך הנבחר הוא הראשון שדיבר מיד אחרי שאמרת "מי שמכיר …" לפני שהחניכים יצאו.

חזרה לדף הבית