חולה-גוסס-מת

העמד את המשתתפים במעגל, הסבר להם כי עליהם להתמסר ביניהם, מי שנפסל (לא תפס את הכדור) בפעם הראשונה הוא חולה ועומד על רגל אחת. מי שנפסל פעם שנייה הוא גוסס - עומד על הברכיים, חניך שנפסל בפעם השלישית נחשב למת ויוצא מן המשחק/שוכב על הרצפה על הבטן וממשיך כך במשחק...

חזרה לדף הבית