ים יבשה

קבע עם החניכים שטח מוגדר שיהיה "ים" ושטח ל"יבשה". כשאתה קורא "ים" על כל הקב' להיות בשטח המוגדר, כנ"ל גם "יבשה". אתה יכול לבלבל אותם ולומר רצוף "ים", "ים", "ים", "יבשה".

חזרה לדף הבית