יוסי כמה עולה קפה?

חלק לכל חניך מספר ולכמה מהחניכים את המילים "יוסי", "כמה", "עולה" ו"קפה". עמוד במרכז ושאל את אחד החניכים (לדוגמא "יוסי") כמה עולה קפה - "יוסי, כמה עולה קפה?" והוא עונה באחד המספרים או באחד השמות, לדוגמא "שלוש". כעת עליך לפנות ל"שלוש" ולשאול - "שלוש, כמה עולה קפה?" אתה יכול גם להטעות את החניכים ולפנות לשם או מספר שלא נאמרו.

חזרה לדף הבית