זנב וחמור

קשור לחניך מתנדב את העיניים וסובב אותו מספר פעמים. על החניך להצמיד את זנב החמור אשר נמצא בידו לחמור אשר תלוי על הקיר. על שאר החניכים לכוון אותו מבלי לגעת בו.

חזרה לדף הבית