הרצל אמר

אמור לחניכים למלא אחר הוראותיך (או הוראות של חניך נבחר) שמתחילות במילים "הרצל אמר". כאשר נאמרת הוראה בלי התחלה כזו אין לבצעה.

חזרה לדף הבית