הרוח נושבת

הושב את כל החניכים במעגל על כיסאות ואמור: "הרוח נושבת לכל מי ש.. " וציין סימן זיהוי מסוים, (למשל- כל מי שיש לו משקפים) וכל מי שעונה להגדרה מתיישב על זה שמימינו. אם כבר יושבים עליו- הוא עובר ביחד עם מי שיושב עליו מקום, ואם הוא צריך לעבור למקום שכבר יושבים עליו מספר ילדים הוא פשוט מצטרף עליהם.

חזרה לדף הבית