גולם במעגל

אמור לחניכים לשבת במעגל עם ידיים מאחורי הגב. בחר מתנדב ותן לו חפץ כלשהו. אמור למתנדב לצעוד מאחורי גבם של חברי הקב' בכיוון מסוים, לעצור מאחורי חניך שיבחר ולשים לו את החפץ ביד. אותו חניך צריך לקום ולרדוף אחריו ולתפסו. עליהם לרוץ סביב המעגל. ה"נרדף" צריך להגיע למקומו של ה"רודף", שהתפנה. אם הספיק - הרודף ממשיך את המשחק והוא זה שמניח את החפץ, אם נתפס - ישב במרכז המעגל וכל הקב' שרה "יש לנו גולם במעגל".

חזרה לדף הבית