אני יושב תחת עץ רענן

הושב את החניכים במעגל על כסאות והוסף כסא ריק למעגל. אמור לחניך שיושב כשמימינו הכסא הריק להגיד: "אני", לזה שלידו: "יושב", לבא אח"כ: "תחת", וכך ממשיכים בסבב את המשפט: עץ רענן ומחכה ל.. ולנקוב בשם אחד המשתתפים. מי שנקבו בשמו צריך לרוץ ולתפוס את הכסא, וכל החניכים היושבים "מכפכפים" אותו עד שישב ומיד מתחילים בסבב חדש, כאשר הכסא הפנוי הוא זה שהתפנה בסוף הסבב הקודם.

חזרה לדף הבית