תפסוני

חלק את החניכים לשתי קבוציות והעמד אותן אחת מול השניה בשתי שורות. בחר מתנדב מאחת הקבוציות שייגש לקבוצית היריבה. על כל חברי הקבוצית היריבה להושיט יד קדימה כלפי המתנדב. המתנדב ניגש לשלושה אנשים שונים מהקבוצה, נותן להם 'כיפים' ואומר: "תיפ", לשני הוא אומר: "סו" ולשלישי: "ני". כאשר הוא אומר זאת עליו לברוח, וזה שקיבל את ה'כיף' האחרון, צריך לרדוף אחריו עד שהוא מגיע חזרה לקבוצתו. אם הספיק להגיע בלי להיתפס אז החניך שרדף אחריו "שבוי" שלו, ואם נתפס - הוא "שבוי" בעצמו. ניתן לשחרר שבויים ע"י החלפה או אם מפסילים את מי שהשבוי אצלו.

חזרה לדף הבית