חבילה הגיעה

העמד את החניכים במעגל, וחלק לכל אחד מספר. במרכז המעגל העמד חניך בעיניים קשורות או עצומות. חניך זה יכריז בכל פעם על שני מספרים שיצטרכו להתחלף במקומותיהם, ועל דרך התזוזה שלהם: חבילה- בזחילה , מכתב- בהליכה שפופה ומברק- בריצה . על העומד במרכז לתפוס אחד מהם. מי שייתפס יחליף את העומד במרכז המעגל.

חזרה לדף הבית