תופסת נחשים

העמד את החניכים במעגל. בחר שני חניכים והסבר להם שהם הנחשים. קשור את עיניהם, תן בידיהם רעשנים והכנס אותם למרכז המעגל. החלט על נחש תופס ונחש נתפס, והסבר לנחשים שהדרך היחידה לדעת זה את מקומו של זה היא בעזרת הרעשנים. בכל פעם שאחד מרעיש ברעשן על השני להחזיר לו רשרוש מיד. וכך הם יסתובבו בחדר וינסו לתפוס/ להתחמק אחד מהשני.

חזרה לדף הבית