תפוס את זנב הדרקון

העמד את כל החניכים בשורה כשהם אוחזים זה בזה במותניים. קשור לאחורי מכנסיו של החניך האחרון סרט והסבר לו, שהוא זנב הדרקון ותפקידו לברוח מראש הדרקון (החניך הראשון בשורה) המאיים לתפסו. הסבר לחניכים שתפקידם לעזור לקצה הדרקון הקרוב אליהם.

חזרה לדף הבית