תופסת חיבוקים

כדי לא להיתפס על המשתתפים להתחבק זה עם זה.

חזרה לדף הבית