תופסת פאניקה

כאשר התופס מתקרב אל אחד המשתתפים, על המשתתף לצרוח בהיסטריה ולנסות להבהיל את התופס, אם הצליח, הוא יכול להמשיך לשחק.

חזרה לדף הבית