תופסת בית חולים

משתתף שנתפס מחזיק במקום בגוף בו התופס תפס אותו, והופך להיות התופס.

חזרה לדף הבית