תופסת צפרדעים

כל המשתתפים במשחק, התופס והנתפסים, נעים בקפיצות צפרדע. *ניתן להתנהג גם כקופים, פילים, סרטנים ועוד.

חזרה לדף הבית