תופסת טלוויזיה

אמור למשתתפים שעל מנת שהתופס לא יוכל לתפוס אותם עליהם לומר שם של תוכנית טלוויזיה ולהתיישב לפני שהתופס מספיק לתפוס אותם *אין לחזור על שם של תוכנית פעמיים. חניך שחזר על שם שנאמר יוצא מן המשחק.

חזרה לדף הבית