תופסת עכברים

כאשר אחד המשתתפים נתפס, עליו לעמוד במקומו, לפסק רגליו ולפרוס ידיו לצדדים. על מנת שיוכל לחזור למשחק, אחד המשתתפים שלא נתפס צריך לזחול בין רגלי הנתפס. *בזמן המעבר בין רגלי הנתפס, התופס אינו ראשי לתפוס את הנתפס ואת מצילו.

חזרה לדף הבית