שפן-צייד-חומה

חלק את הקב' ל – 2 והעמד את הקבוצות בשורה אחת מול השנייה. אמור לכל קב' לבחור (ביחד) תנועה של שפן, צייד או חומה. זוהי מלחמה ובה שפן מנצח חומה, צייד מנצח שפן וחומה מנצחת צייד (כמו אבן-נייר-ומספריים). לקריאת 3, 4 ו… כל קב' עושה את התנועה הנבחרת. הקב' המנצחת (בתנועה) תרדוף אחר הקב' השנייה באופן קבוצתי ותדגדג את כולם.

חזרה לדף הבית