שמות

הסבר למשתתפים כי עליהם להתמסר ביניהם עם הכדור. החניך הראשון זורק את הכדור ואומר את שמו של אחד המשתתפים, המשתתף שאת שמו אמרו צריך לתפוס את הכדור. משתתף שלא הצליח לתפוס את הכדור 3 פעמים מקבל שם חדש מן הקבוצה.

חזרה לדף הבית