דגליים

חלק את הקבוצה ל- 2 קבוציות, ותן לכל קבוצית דגל. על כל קבוצית להקים לעצמה "שטח-בסיס" שבמרכזו נמצא הדגל שלה. מתחילים את המשחק - כל קבוצית מנסה להתגנב לשטח של הקבוצית השנייה, אם מישהו מקבוצית אחת נתפס בשטח של הקבוצה השנייה, הוא נחשב שבוי. ניתן לערוך חילופי שבויים, או לערוך מבצע להצלתו וחטיפתו מידי הקבוצה היריבה ע"י התגנבות לשטח של הקבוצה בו ונגיעה בו. המשחק מסתיים כאשר אחת הקבוציות מצליחה לגנוב את הדגל של הקבוצית היריבה.

חזרה לדף הבית