מקהלת שמות

העמד את הקבוצה במעגל. בחר מתנדב בעל תעוזה ובקש ממנו להגיד את שמו בדרך מוזיקלית בקצב קבוע. הבא אחריו צריך להצטרף למקהלה, ע"י אמירת שמו בדרך מוזיקלית קבועה אחרת וכך הלאה עד שמסיימים את כל המעגל.

חזרה לדף הבית