מטוטלת

חלק את הקבוצה לזוגות. כל יחיד מתוך זוג עומד עם הגב לשני, עליו ליפול אחורה ולסמוך על בן זוגו שיתפוס אותו.

חזרה לדף הבית