כדור דמיוני

העבר לחניכים כדור דמיוני. הסבר: החניך הראשון מעביר את הכדור הדמיוני. החניך השני הופך את הכדור הדמיוני למשהו אחר ומבצע אתו פעולה אופיינית לחפץ שבחר. השלישי מגיב לחפץ שקיבל והופך אותו למשהו חדש שאליו יגיב הרביעי, וכך הלאה.

חזרה לדף הבית