סרטנים

העמד את החניכים בעמידת סרטן: בטן למעלה, וגוף נשען על הידיים והרגליים. מעתה כל האמצעים כשרים. הסבר לחניכים שעליהם לרדוף זה אחר זה בהליכת הסרטן בלבד ולהפיל זה את זה . חניך שאחוריו נגעו ברצפה יוצא מהמשחק.

חזרה לדף הבית