טאבו

חלק לכל חניך בקבוצה שלושה פתקים ובקש מהחניך לרשום בכל פתק מילה אחת ותחתיה 5-6 מילים שמתארות אותה. בקש מהחניכים לקפל את הפתקים ואסוף אותם לשקית אחת. כעת ערוך תחרות בין זוגות (ע"פ סדר הישיבה). בכל פעם אחד מבני הזוג יוציא פתק מהשקית וינסה להגדיר את המילה שכתובה בפתק מבלי להשתמש במילים שכתובות תחתיה, אם הצליח הזוג זוכה בפתק. לכל זוג זמן קצוב (כ-40 שניות) לזכות בכמה שיותר פתקים. לאחר כמה סבבים כשנגמרים הפתקים בשקית בודקים מי צבר יותר פתקים והוא הזוג המנצח במשחק.

חזרה לדף הבית