נשיר יחד

חלק את הקבוצה לזוגות/שלישיות. אמור לכל קבוצית כזו לבחור מס' שירים בעלי מכנה משותף כלשהו. כעת ערוך סבב בין הקבוציות בו כל קבוצית שרה שיר מבין השירים שבחרה ויתר הקבוציות צריכות לנחש מהו המכנה המשותף של השירים. מנצחת הקבוצית שזיהתה כמה שיותר מכנים משותפים ושלא הצליחו לעלות על המכנה המשותף שהיא בחרה.

חזרה לדף הבית