סרדינים

בחר חניך אחד, ואמור לו לרוץ להתחבא. על כל שאר החניכים לספור בינתיים עד כמה שהם מחליטים. ואז יוצאים כולם לחפש את המתחבא. מי שמוצא אותו לא מגלה לאחרים אלא מצטרף אל המתחבא. מי שנשאר אחרון לבד הוא פסול.

חזרה לדף הבית