סוף העולם

המדריך יתחיל ויתן שתי אותיות - אות שפותחת שמו של יישוב בארץ/בעולם והאות שמסיימת את שמו של אות היישוב. החניכים צריכים לחשוב במהירות על שם יישוב העונה להגדרה זו. החניך שענה ראשון זוכה בנקודה (מרים אצבע) (לדוגמא: המדריך יאמר - צ"ת, החניכים יחשבו ואחד מהם יצעק "צפת". החניך שנתן תשובה זו ניצח בסבב זה ויתן את האותיות הבאות). ינצח מי שצבר חמש נקודות.

חזרה לדף הבית