חיפוש אוצרות

חלק את הקבוצה לשתי קבוציות. לכל קבוצית מספר קלפים (לא יותר מעשרה) בצבעה היא. המדריך מחביא מראש את הקלפים ומחביא אותם בשטח מוגדר מראש (בתוך/מחוץ לקן). על כל קבוצית למצוא את הקלפים של זולתה, ואילו את קלפיה משאירה במקום ואינה מגלה דבר. הערות: א) המדריך מסתיר את הקלפים באופן שרק "אפס קצהו" של כל קלף נראה לעין בוחנת. ב) כעבור חצי שעה מפסיקים ומונים את הקלפים שנתגלו. על כל קלף - נקודה. אם מתברר שלא כל הקלפים נתגלו, שולחים את הקבוציות להמשך המשחק והפעם כל קלף מזכה ב – 2 נקודות.

חזרה לדף הבית