תשובות מחוכמות

כל אחד כותב על פתק אחד שאלה מבדחת ועל פתק שני עונה בבדיחות על אותה השאלה. טורפים את כרטיסי השאלות לחוד והתשובות לחוד ואחר מוציא כל אחד שאלה אחת ותשובה אחת וקורא אותן בקול רם.

חזרה לדף הבית