מתיר אסירים

חלק את הקבוצה לשתי קבוציות. תן לקבוצית אחת חבלים (כמס' החניכים בקבוצית השנייה). בהינתן האות הורה על חניכים מקבוצית אחת לקשור את החניכים מהקבוצית השניה. זמן הקשירה מוגבל. באות ממך, מרפים הקושרים מאסיריהם. בהינתן אות שני – משתדל כל "אסיר" לשחרר את עצמו (בזמן מוגבל וקבוע מראש). לאחר מתן האות השלישי מונה המדריך את מספר המשתחררים. כללים: 1) אין לאסיר להפריע בעד הקושר. 2) מותר לקשור את האסיר בכל צורה שהיא (אך לא לעצם שני). ניתן להחליף את הקבוציות בתפקידים. זכתה הקבוצית שמספר משתחרריה גדול יותר בזמן קצר יותר.

חזרה לדף הבית