זיהוי קולות - חפצים

הסבר לחניכים כי בידייך חפצים שונים שמשמיעים רעש, לדוגמא: מדליק גפרור, מקיש באבן, משקשק מימיה וכו'. חלק את הקבוצה לשתי קבוציות. תן לכל קבוצית דף נייר וכלי כתיבה והשמע לחניכים את הרעש מבלי לראות מאין בא. צריכים לזהות מהו החפץ שהשמיע את הרעש ולכתוב על הדף את שמות החפצים ע"פ סדר השמעת הצלילים. מנצחת הקבוצית שזיהתה מס' רב של חפצים.

חזרה לדף הבית