מצא את בן זוגך

חלק את החניכים לזוגות. בקש מכל זוג להמציא אות או קריאה מסוימת, (כדי שיכירו זה את זה). בקש מהחניכים לכסות את העיניים. והובל אותם למקומות שונים בשטח מסויים שתיחמת מראש, שיהיו מופרדים ורחוקים זה מזה במידת האפשר (גודלו של השטח יקבע לפי תחום הראייה של המדריך). בכל עת המדריך צריך לראות את כל חניכיו כדי לסייע להם להתקדם עם עיניים עצומות. המדריך נותן אות כל אחד מחפש את בן זוגו, בהיעזרו באות או בקריאה הקבועה ביניהם. על זוג שמצא זה את זה לבוא לפני המדריך. זוכה הזוג שהגיע ראשון אל המדריך.

חזרה לדף הבית