מקהלה

הושב את המשתתפים במעגל, ובקש מאחד מהם לשבת במרכז. המדריך נותן אות וכל משתתף שר שיר כרצונו. החניך שבמרכז המעגל מנסה להקשיב ולזהות את השירים השונים שהחברים שרים. המדריך נותן אות נוסף ומפסיקים את השירה. על החניך שהיה במרכז לזהות כל שיר עם המשתתף ששר אותו.

חזרה לדף הבית