הרוכל

לחדר נכנס "רוכל" עם תיבת המרכולת על כתפו. "הרוכל" מוציא מתיבתו, בזה אחר זה 10-16 חפצים שונים ומכריז, אגף שטף בלתי פוסק של דברי שבח, על ערך "הסחורה" את החפצים הוא משלשל לתוך כיסו, כאשר גמר, רושמים המשחקים את החפצים ש"הרוכל" הזכיר לפי הסדר. החניך המדייק ביותר – זכה.

חזרה לדף הבית