שינויים בשורה

מבנה: שתי שורות פנים אל פנים במרחק 1 מטר. שורה א' מסתכלת בשורה ב' במשך 1-2 דקות ומסתובבת. שורה ב' משנה את סדרה; לדוגמא: 1) החלפת מקומות העומדים בשורה. 2) הוצאת זוג אחד מן השורה. 3) החלפת בגדי העומדים בשורה. מהלך המשחק: בהינתן האות חוזרת ומסתובבת שורה א' ומתבוננת בשורה ב' במשך 1-2 דקות ומצביע על השינויים. נקודות: כנ"ל. סיום: השורות מתחלפות בתפקידים שורה שצברה יותר נקודות – ניצחה.

חזרה לדף הבית