הסתכלות בתמונות

ציוד: תמונות, נייר ועיפרון. מבנה: המדריך בוחר לו תמונה בה פרטים רבים. המשחקים מסתכלים בתמונה 1-2 דקות. מהלך המשחק: המדריך מעמיד שאלות על הפרטים שבתמונה. המשחקים רושמים את תשובותיהם. משתתף העונה תשובה נכונה – זוכה בנקודה. זוכה – מי שצובר יותר נקודות. במשחק זה יש להתחיל מן הקל אל הכבד, בתחילה מראה המדריך תמונות מעטות פרטים ואח"כ תמונות בהן פרטים רבים.

חזרה לדף הבית