שינוי בחדר

הכנס את החניכים לחדר ותן להם כ-2-3 ד' להתבונן בחדר - בעצמים שבו, באופן בו הוא מסודר. לאחר מכן הוצא אותם החוצה ושנה את עמדתם של 5-10 עצמים. דוגמא: המדריך מוציא כיסא מן החדר, מוריד תמונה מן הקיר ותולה אחרת במקומה, מוסיף ספר על השולחן וכדומה. כעת השב את החניכים לחדר ואמור להם לבחון אותו לעלות על השינויים שערכת. חניך אשר גילה שינוי כלשהו – אינו מכריז על כך, אלא ממשיך בחיפושיו, באם מצא את כל השינויים הוא מתיישב ואינו מדבר. את השינויים הוא רושם על פתק. גילוי כל שינוי מזכה בנקודה. כעבור שניים או שלושה סבבים, סכמו את מספר הנקודות, הצובר יותר - זכה.

חזרה לדף הבית