נחש בא

העמד את החניכים במעגל. בקש מתנדב שיעמוד במרכז המעגל. החניך שעומד במרכז המעגל אוחז חבל ומסובב אותו במקביל לרצפה במהירות וקורא: "נחש בא… נחש בא…" על שאר החניכים לקפוץ מעל לחבל. חניך שהחבל פגע בו נפסל. אחרי 3 פסילות הוא מחליף את מי שעומד באמצע.

חזרה לדף הבית