סיפור בהמשכים

כתוב פתקים עם משפטי מפתח בסיפור ("שוקי ברח מהבית", "שוקי רצח את אשתו") וחלק באקראי לחניכים באוטובוס. אמור לחניכים להקריא את המשפטים לפי סדר הישיבה באוטובוס, וכך יוצא סיפור מצחיק.

חזרה לדף הבית