תנוחות מתחלפות

בחר 4 מתנדבים- שני בנים ושתי בנות. בקש מארבעת המתנדבים לצאת החוצה. קרא לחניך הראשון פנימה ובקש ממנו "לעצב" חניך וחניכה מהקבוצה באיזה תנוחה שהוא רוצה. לאחר שסיים בקש ממנו להחליף את הבן בתנוחה. לאחר מכן קרא לאחת הבנות ובקש ממנה לעשות את אותו הדבר, וכן הלאה עם שאר החניכים.

חזרה לדף הבית