אלמנה שחורה

חלק את הקבוצה לזוגות של בנים ובנות. הושב את הבנות על כסאות, ואמור לכל בן לעמוד מאחורי הבנות. דאג לכך שבן אחד יעמוד מאחורי כסא ריק. (אם המספרים של הבנים והבנות לא מתאימים אפשר להעמיד פנים שבת היא בן או ההפך). כעת על הבן שעומד מעל הכסא הריק ליצור קשר עין עם אחת הבנות ולקרוץ לה, שאר הבנים ירכינו את ראשם, יביטו על הקודקוד של הראש של הבת שיושבת תחתם ולא יראו למי קורצים . על הבת שקרצו לה לקום מכיסאה ולעבור לכסא הריק. הבן שעומד מעל הבת שקרצו לה צריך לתפוס אותה.

חזרה לדף הבית